Logerna i Sverige

Fyra loger i Sverige arbetar idag under Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland. Telge nr 169 träffas i centrala Södertälje, logen Donatus nr 174 möts i EOS frimurarhus i centrala Lund och en fjärde loge – Aurelius nr 179 – håller på att etableras i centrala Umeå. Nya planer för Logen Igelsta nr 175 kommer inom kort.

F.&A.M Logen Telge nr 169 (Södertälje)

F.&A.M Logen Donatus nr 174 (Lund)

F.&A.M Logen Igelsta nr 175 (Södertälje)

F.&A.M Logen Aurelius nr 179 (Umeå)