Våra svenska loger

Tre loger under Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland, Distrikt Sverige arbetar i dag i Sverige. På Igelsta gård i Södertälje sammanträder Telge nr 169 och Igelsta nr 175. Logen Donatus nr 174 sammanträder i EOS frimurarhus i Lund. En fjärde loge, Aurelius nr 179, är under uppbyggnad för Umeå men där verksamheten idag bedrivs bland annat i Vasa, Finland.

F.&A.M Logen Telge nr 169

F.&A.M Logen Donatus nr 174

F.&A.M Logen Igelsta nr 175

F.&A.M Logen Aurelius nr 179