Logen Telge Nr 169

PRO FRATERNITATE IN SPIRITU AETATIS

Fria och Antagna Murarelogen Telge nr 169 har sin hemvist på Igelsta gård i Södertälje och sammanträder där sedan våren 2014. Logen bildades 20 juni 2012 och sammanträdde inledningsvis i Helsingfors och Åbo.

Logen invigdes under högtidliga former på Igelsta gård i Södertälje den 14 september 2013 av stormästaren för Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland. Svenska Frimurare Ordens stormästare var inbjuden gäst vid invigningen. Moderloge för Logen Telge Nr 169 är den svenskspråkiga logen Patria St. Henrik Nr 5 i Helsingfors.

Högvördig mästare: Manne Kesti

Kontakt: telge@friaochantagnamurare.se

Arbetsordning Telge 169