Logen Aurelius nr 179

DUM VIVIS, DUM LICET, FAC BONUS FIAS

E-post: aurelius@friaochantagnamurare.se

Besöksadress: Skolgatan 49 Umeå

Arbetsordning 2024

27 januari – Installation
24 februari – Gradgivning 1°, årsmöte
23 mars – Gradgivning 2°
27 april – Gradgivning 1°
18 maj – Gradgivning 3°

28 september – Gradgivning 1°
26 oktober – Gradgivning 1°
30 november – Gradgivning 2°
14 december – Gradgivning 3°

Om logen

Fria och Antagna Murare Logen Aurelius nr 179 grundades 22a maj 2017. Den 30e september 2017 skedde överlåtelse av det interimistiska tillståndsbeviset. Logen invigdes under högtidliga former i Umeå den 30 september 2023. Är du intresserad och vill veta mer så ta kontakt via aurelius@friaochantagnamurare.se

Logens valspråk på svenska lyder ”Så länger du lever, så länge du fortfarande kan, var god!”