Logen Igelsta nr 175

Sigill för Logen Igelsta nr 175ENIGHET I MÅNGFALD

Fria och Antagna Murare Logen Igelsta nr 175 grundades 6 november 2013 i Helsingfors, erhöll interimistiskt tillståndsbevis 8 mars 2014 och invigdes under högtidliga former i Södertälje den 14 februari 2015 av stormästaren för Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland. Moderloge är F.&A.M. Logen Telge nr 169. Logen Igelsta har sin hemvist på Igelsta gård i Södertälje.

Läs en artikel om logen Igelsta nr 175 invigning (Utdrag ur Koilliskulma 2/15)

Högvördig mästare: Omar Nahas

Kontakt: igelsta@friaochantagnamurare.se

Arbetsordning Igelsta 175