– Värden som består

”Broderskapet har gett mer bestående kontakter än de som jag upplevt i skolan och arbetslivet.”

//ML