Distriktet Sverige

Distriktet Sverige består av fyra loger, varav en är under uppbyggnad. Till en början hörde de svenska logerna till ett Helsingforsdistrikt under ledning av distriktsstormästare Walter Priewert. Den förste januari 2014 beslöt stormästare Juhani Vouri att inrätta ett distrikt i Sverige under F. & A.M. i Finland och samtidigt utsågs Jean Franzén till Distriktet Sveriges förste distriktsstormästare. Jean Franzén har sedermera efterträtts av Björn-Erik Blomqvist.