Blå loger och de högre graderna

De blå logerna och dess tre grader är relativt nya i Sverige. Graderna utgör en grund för flera internationellt accepterade riter. Dessa tre blå grader blev översatta till svenska i vårt broderland Finland, men riterna i sig är internationella och har sitt ursprung i Webb-ritualen.
 
 
Efter de tre blå graderna – som utförs i blå loger – finns ett antal påbyggnadsgrader i vad som kallas högregrad-system. För att kunna tillgodogöra dig högre grader, krävs de tre första blå graderna oavsett vart i världen du vänder dig. De som är tillgängliga för oss i Sverige, mha storlogerna i Finland, är York-riten (York Rite) och den 33-gradiga skotska riten (Ancient and Accepted Scottish Rite).
 
 
Vissa av de högre graderna i dessa riter bygger på kristen grund. De blå logerna som utgör de första tre graderna i bilden nedan förutsätter inte att du är konfessionellt kristen. För alla gäller dock kravet att du har en tro på ett Högre väsen.
 
 
Under vårt tak kan alltså murare från alla de tre stora världsreligionerna samlas – kristendom, judendom, islam – men även andra livsåskådningar. Du behöver heller inte bekänna dig till någon av de stora religionerna. Igen, kravet är att du har en tro på ett Högre väsen.
 
 
Besöksrätten som murare (från tredje graden och uppåt) är världsomspännande och du får hjälp vid besök i nästan vilket land som helst i världen. Detta är något fantastiskt. Att ha en broder i varje land är få förunnat.
 
 
Följande bild är en översikt och visar de högre grader som är tillgängliga för den som har tagit de tre första graderna i någon av våra blå loger. Den visar också (något förenklat) besöksrätten mellan York riten, skotska riten och det svenska systemet (SFMO) som i sig inte är en del av F.&A.M. Loger på samma ’höjdnivå’ kan besöka varandra. Besöken mellan de olika systemen ger mycket för din egen utveckling och i förståelsen av ditt egna system.
 
 
York-riten väljer du om du är intresserad av tex Märkesmästarmuraren eller Royal Arch, Tempelriddarna eller Malteser-riddarna. Skotska riten väljer du om du är intresserad av Rose Croix och det 33-gradiga systemet. York-riten och Skotska riten finns representerad hos oss och över i princip hela världen. SFMO vänder du dig till om du vill jobba i det svenska systemet, kan bekänna dig till den kristna tron och vill jobba i helkristna loger. Svenska systemet finns representerad i Sverige, Finland och Danmark.
 
 
 Har du fler frågor på hur det hänger ihop så kontakta gärna någon av våra loger!