Kontaktuppgifter

Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland Distriktet Sverige

Postadress:
Storlogen i Finland
Att: Distriktet Sverige
Kaserngatan 16 D
FI-00130 Helsingfors
Finland

Logen Telge nr 169 i Södertälje
E-post: telge@friaochantagnamurare.se
Besöksadress:

F. & A. M. Logen Telge nr 169
Ängsgatan 7
Södertälje

Logen Donatus nr 174 i Lund
E-post: donatus@friaochantagnamurare.se
Besöksadress:
F. & A. M. Logen Donatus nr 174
Krafts Torg 10
Lund

Logen Igelsta nr 175 i Södertälje
E-post: igelsta@friaochantagnamurare.se
Besöksadress:
F. & A. M. Logen Igelsta nr 175
Ängsgatan 7
Södertälje

Logen Aurelius nr 179 i Umeå
E-post: aurelius@friaochantagnamurare.se