Varför blått frimureri i Sverige?

Frimureriet vill stimulera till att tänka, fråga och söka, och välkomnar kandidater från alla delar av samhället och från olika religiösa och filosofiska övertygelser. 

Frimureriet är inte nytt i Sverige, men sedan 2013 finns även möjligheten att ingå i en loge där flera trosinriktningar och livsåskådningar är tillåtna och uppmuntras. Idag har vi ofta både judiska, kristna och muslimska bröder, andra religioner, samt icke konfessionella bröder med olika livsåskådningar representerade i våra loger. Vi sätter ett stort värde på vår personliga och andliga utveckling, samtidigt som vi har förmånen att ingå i ett internationellt nätverk. Att umgås, ha en stor tillit och vara ett stöd för varandra är en viktig del av  att vara verksam i någon av våra loger. 

Fria och Antagna Murare – Distriktet Sverige är organiserat under Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland.  Att  få tillhöra en storloge , med en lång tradition bakom sig, är viktigt för att vi tillsammans med de andra logerna skall kunna behålla ett enhetligt arbetssätt. Det lägger också en god grund för en broders vidare utveckling i tilläggsgrader utanför det blå mureriet. 

Vi är reguljära och erkända av både United Grand Lodge of England (UGLE) och Svenska Frimurare Orden (SFMO). Vår verksamhet i Sverige sker parallellt och i samförstånd med Svenska Frimurare Orden. Vi besöker regelbundet varandra och kandidater från båda systemen uppmuntras att förkovra sig och bredda sina kunskaper genom att besöka motsvarande grader. Sensmoralen och innehållet i graderna är samma, men utförandet av graderna skiljer sig åt mellan de olika riterna.

De tre första graderna i våra svenska blå loger lägger grunden för vidare förkovran och högre grader inom både York-riten och Rose Croix. Läs mer här om York-riten och den 33-gradiga skotska riten.