Varför blått frimureri i Sverige?

Frimureriet vill stimulera till att tänka, fråga och söka, och välkomnar kandidater från alla delar av samhället och från olika religiösa övertygelser. 

Frimureriet är inte nytt i Sverige, men sedan 2013 finns även möjligheten att ingå i en loge där flera religioner och livsåskådningar är tillåtna och uppmuntras. Idag har vi ofta både judiska, kristna och muslimska bröder, samt andra religioner och livsåskådningar, representerade i våra loger. Vi sätter ett värde i vår personliga och andliga utveckling samtidigt som vi har förmånen att ingå i ett internationellt nätverk. Att umgås, ha en stor tillit och vara ett stöd för varandra är en viktig del av delaktigheten i våra loger. De tre första graderna i våra svenska blå loger lägger grunden för vidare grader i både York-riten och den 33-gradiga skotska riten.

Fria och Antagna Murare – Distriktet Sverige är organiserat under Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland. Vi är reguljära och erkända av både United Grand Lodge of England (UGLE) och Svenska Frimurare Orden (SFMO). Vår verksamhet i Sverige sker med Svenska Frimurare Ordens godkännande.

Vi hoppas att du på denna sida ska kunna hitta den information som du söker om frimureriet och de blå logerna i Sverige.