Logen Donatus nr 174

QUOD EST SUPERIUS EST SICUT
QUOD EST INFERIUS

Högvördig mästare: Henrik Ullstad
E-post: donatus@friaochantagnamurare.se
Besöksadress: Krafts Torg 10, Lund

Arbetsordning 20192020

21 september 2019 – Gradarbete 3°
19 oktober 2019 – Gradarbete 1°
9 november 2019 – Gradarbete 2° & valmöte
7 december 2019 – Installation (3°)

18 januari 2020 – Gradarbete 1°
29 februari 2020 Gradarbete 3° & årsmöte
21 mars 2020 Gradarbete 1°
18 april 2020 Gradarbete 3°
30 maj 2020 Gradarbete 2°

19 september 2020 Gradarbete 2°
31 oktober 2020 Gradarbete 1°
21 november 2020 – Gradarbete 3° & valmöte
5 december 2020 – Installation (3°)

Logens historia

Logen Donatus nr 174 grundades 6 november 2013 i Helsingfors, erhöll interimistiskt tillståndsbevis 8 mars 2014 och invigdes under högtidliga former i Södertälje den 14 februari 2015 av stormästaren för Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland. Moderloge är F.&A.M. Logen Telge nr 169.

Det första mötet i Lund hölls den 26 september 2015.

Läs en artikel om logen Donatus invigning (Utdrag ur Koilliskulma 2/15)

Frimurare samlade för invigning av logen Donatus nr 174. Stormästare Juhani Vuori och Sveriges stormästare Anders Strömberg.

Om logens namn

F.&A.M Logen Donatus nr 174 är uppkallade efter Lunds domkyrkas första arkitekt Donatus. Denne stenmästare tros ha varit bördig från norra Italien och kom närmast från bygget av kejsardomen i Speyer.

Lunds domkyrka började att byggas på 1100-talet efter att Lund hade blivit säte för Nordens ärkebiskop. Kyrkan byggdes av sandsten i romansk stil.

Donatus främsta bidrag till domkyrkobygget är det ”fördolda rummet” — kryptan. Detta rum, som är ett av de allra äldsta bevarade i Sverige, är vida berömt för sin arkitektur. Främst för sina konstfärdigt utformade pelare som syftar tillbaka till pelarna i Salomos tempel i Jerusalem. Huvudaltaret som invigdes 1123 av biskop Asker är tillägnat Johannes Döparen.

Donatus nämns i Lunds domkyrkas dödsbok och därmed vet vi att han avled under något av åren 1135-1140

Donatus sammanträder i EOS frimurarhus i Lund.