Logen Telge Nr 169

PRO FRATERNITATE
IN SPIRITU AETATIS

E-post: telge@friaochantagnamurare.se
Besöksadress: Ängsgatan 7, Södertälje

Arbetsordning 2021

9 januariInställt
13 februariInställt
14 marsInställt
10 aprilInställt
8 majInställt
12 juni Inställt

11 september – Installation samt gradgivning 1°
9 oktober – Gradgivning 1°Inställt
13 november – Gradgivning 1°
11 december – Gradgivning 3°

Logens historia

Fria och Antagna Murarelogen Telge nr 169 bildades 20 juni 2012 och sammanträdde inledningsvis i Helsingfors och Åbo. Logen flyttade sedermera över mötesverksamheten till Sverige och har haft sin hemvist på Igelsta gård i Södertälje mellan våren 2014 och våren 2021. Till hösten 2021 bytte logen möteslokal och sammanträder numera på Ängsgatan 7 i Södertälje.

Logen invigdes under högtidliga former på Igelsta gård i Södertälje den 14 september 2013 av stormästaren för Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland. Svenska Frimurare Ordens stormästare var inbjuden gäst vid invigningen. Moderloge för Logen Telge Nr 169 är den svenskspråkiga logen Patria St. Henrik Nr 5 i Helsingfors.

Logen har ett valspråk som på svenska enklast översätts som ”Broderskap i tidens anda”.