Logen Telge Nr 169

PRO FRATERNITATE
IN SPIRITU AETATIS

Högvördig mästare: Jesper Grannas
E-post: telge@friaochantagnamurare.se
Besöksadress: Vretensvägen 14, Igelsta Gård, Södertälje

Arbetsordning 2021

9 januariInställt
13 februariInställt
14 marsInställt
10 aprilInställt
8 majInställt
12 juni – Arbete beror på när coronarestriktionerna lyfts

11 september – Arbete beror på när coronarestriktionerna lyfts
9 oktober – Arbete beror på när coronarestriktionerna lyfts
13 november – Arbete beror på när coronarestriktionerna lyfts
11 december – Arbete beror på när coronarestriktionerna lyfts

Logens historia

Fria och Antagna Murarelogen Telge nr 169 har sin hemvist på Igelsta gård i Södertälje och sammanträder där sedan våren 2014. Logen bildades 20 juni 2012 och sammanträdde inledningsvis i Helsingfors och Åbo.

Logen invigdes under högtidliga former på Igelsta gård i Södertälje den 14 september 2013 av stormästaren för Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland. Svenska Frimurare Ordens stormästare var inbjuden gäst vid invigningen. Moderloge för Logen Telge Nr 169 är den svenskspråkiga logen Patria St. Henrik Nr 5 i Helsingfors.

Logen har ett valspråk som på svenska enklast översätts som “Broderskap i tidens anda”.