Logen Telge Nr 169

PRO FRATERNITATE
IN SPIRITU AETATIS

E-post: telge@friaochantagnamurare.se
Besöksadress: Ängsgatan 7, Södertälje

Arbetsordning 2022

Arbetsordningen anger datum för årets mötestillfällen, samt vilket arbete avses genomföras. Informationen nedan uppdateras löpande.

22 januari – Gradgivning 3°Inställt
12 februari – Årsmöte & gradgivning 3°
12 mars – Invigning
9 april – Gradgivning 3°
14 maj – Gradgivning 3°

10 september – Logen Telge’s 10-årshögtid (med respektive)
8 oktober – Gradgivning 1°
12 november – Valmöte & gradgivning 2°
10 december – Gradgivning 1° (den planerade installation flyttas till januari 2023)

Arbetsordning 2023

Arbetsordningen anger datum för årets mötestillfällen, samt vilket arbete avses genomföras. Informationen nedan uppdateras löpande.

21 januari – Installation & ritualövning
11 februari – Årsmöte & gradgivning 1°
11 mars – Gradgivning 2°
22 april – Gradgivning 2°
13 maj – Gradgivning 3°

9 september – Föreläsningar
14 oktober – Gradgivning 3°
11 november – Valmöte & gradgivning 3°
9 december – Installation

Logens historia

Fria och Antagna Murarelogen Telge nr 169 bildades 20 juni 2012 och sammanträdde inledningsvis i Helsingfors och Åbo. Logen flyttade sedermera över mötesverksamheten till Sverige och har haft sin hemvist på Igelsta gård i Södertälje mellan våren 2014 och våren 2021. Till hösten 2021 bytte logen möteslokal och sammanträder numera på Ängsgatan 7 i Södertälje.

Logen invigdes under högtidliga former på Igelsta gård i Södertälje den 14 september 2013 av stormästaren för Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland. Svenska Frimurare Ordens stormästare var inbjuden gäst vid invigningen. Moderloge för Logen Telge Nr 169 är den svenskspråkiga logen Patria St. Henrik Nr 5 i Helsingfors.

Logen har ett valspråk som på svenska enklast översätts som ”Broderskap i tidens anda”.