Logen Telge Nr 169

PRO FRATERNITATE
IN SPIRITU AETATIS

Högvördig mästare: Jesper Grannas
E-post: telge@friaochantagnamurare.se
Besöksadress: Vretensvägen 14, Igelsta Gård, Södertälje

Arbetsordning 2020

8 februari – Gradarbete 1° & Årsmöte
9 maj – Gradarbete 1° Inställt
13 juni – Gradarbete 2°
Inställt

3 oktober – Gradarbete 2° (flyttat från 10 oktober)
12 december – Gradarbete 3°

Logens historia

Fria och Antagna Murarelogen Telge nr 169 har sin hemvist på Igelsta gård i Södertälje och sammanträder där sedan våren 2014. Logen bildades 20 juni 2012 och sammanträdde inledningsvis i Helsingfors och Åbo.

Logen invigdes under högtidliga former på Igelsta gård i Södertälje den 14 september 2013 av stormästaren för Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland. Svenska Frimurare Ordens stormästare var inbjuden gäst vid invigningen. Moderloge för Logen Telge Nr 169 är den svenskspråkiga logen Patria St. Henrik Nr 5 i Helsingfors.

Logen har ett valspråk som på svenska enklast översätts som “Broderskap i tidens anda”.