Storlogen

Storlogen för Fria och Antagna Murare, distriktet Sverige, finns i Finland och grundades 1924. Redan 1922 hade tre loger bildats i Finland under Storlogen i New York av hemvändade amerika-finländare. Från första början hade man utgått att det finska frimureriet skulle vara självständigt och två år senare grundades den självständiga storlogen. Läs mer om frimureriets historia i Finland här.

Storlogen i Finland består idag av över 170 loger och i dem finns ca 7 000 medlemmar.