Medlemsansökan

Processen att söka medlemskap inom frimureriet kan verka lång, men det är också meningen. Den är lång för att logen skall kunna lära känna den sökande, men också för att den sökande skall kunna lära känna logen. Att söka medlemskap i frimureriet och ta emot en sökande är inte något man bör göra lättvindigt.

Innan första kontakten

För att söka till frimureriet måste du vara man och tro på en Gud. Ateister kan inte antas till frimurare. I allmänhet antas personer yngre än 24 år inte till frimurare. 

Du behöver inte känna någon frimurare sedan tidigare, men vi ser gärna att du har läst avsnittet “Ska jag bli frimurare?” innan du ansöker. Du ansöker genom att skriva till någon av logernas mejladresser nedan. I mejlet önskar vi också att du presenterar dig och din syn på frimureriet, samt förklarar varför du vill bli frimurare.

Första kontakten och ansökan

Efter att logen tagit emot ditt mejl bokar vi in ett första möte, där logen (representerad av en eller ett par bröder) och du lär känna varandra. Oftast träffas vi för första gången på ett café eller på en pub. På mötet diskuterar vi frimureriet, lär känna dig och dina förhållanden, förklarar vår verksamhet och hur det går till att vara frimurare. 

Om mötet går bra för alla inblandade får du fylla i en ansökningsblankett. Blanketten läses upp i logen och anslås sedan i fem veckor för bröderna i logen.

Prövningsnämnd och omröstning

Samtidigt som ansökningsblanketten läses upp tillsätts en så kallad prövningsnämnd. Prövningsnämnden, som omfattas av sträng tystnadsplikt, har till uppgift att tala mer ingående med dig, och sedan avge en rekommendation till logen om den bör acceptera dig som medlem eller inte. 

Om prövningsnämnden förordar dig röstar logen om ditt medlemskap. Till sist, om omröstningen utfallit till din fördel, kallas du till att få frimureriets första grad. När detta sker beror på logens årsplanering.

Mejladresser till logerna

Logen Telge nr 169 i Södertälje
E-post: telge@friaochantagnamurare.se

Logen Donatus nr 174 i Lund
E-post: donatus@friaochantagnamurare.se

Logen Igelsta nr 175 i Södertälje
E-post: igelsta@friaochantagnamurare.se

Logen Aurelius nr 179 i Umeå
E-post:
aurelius@friaochantagnamurare.se