För besökare

Frimurare som innehar tredje graden i en storloge erkänd av Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland (exempelvis Svenska Frimurare Orden) har rätt att besöka oss. Vi välkomnar alltid besök från våra systerorganisationer! För mer information, kontakta respektive loge på adresserna nedan.

Logen Telge nr 169 i Södertälje
E-post: telge@friaochantagnamurare.se

Logen Donatus nr 174 i Lund
E-post: donatus@friaochantagnamurare.se

Logen Igelsta nr 175 i Södertälje
E-post: igelsta@friaochantagnamurare.se

Logen Aurelius nr 179 i Umeå (Vasa)
E-post: aurelius@friaochantagnamurare.se