Loger

Tre loger under Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland, Distrikt Sverige arbetar i dag i Sverige. På Igelsta gård i Södertälje sammanträder Telge nr 169 och Igelsta nr 175. Logen Donatus nr 174 sammanträder i EOS frimurarhus i Lund.

F.&A.M Logen Telge nr 169

F.&A.M Logen Donatus nr 174

F.&A.M Logen Igelsta nr 175

Arbetsordning 2017 & 2018

Logerna arbetar i graderna 1 till 3. För 2017 och 2018 ser arbetsordningen ut så här:

Logemöten i Södertälje:

14 januari 2017Igelsta & Telge: Installation
11 februari 2017Telge: Gradarbete 2° & Telge & Igelsta: årsmöte
11 mars 2017Igelsta: Gradarbete 2°
8 april 2017Telge: Gradarbete 3°
13 maj 2017Igelsta: Gradarbete 3°

2 september 2017Telge: Högtidsdag – firande av logens femårsdag
21 oktober 2017Igelsta: Gradarbete 3°
11 november 2017Telge: Gradarbete 1° & Telge & Igelsta: valmöte
9 december 2017Igelsta & Telge: Gradarbete 3°

13 januari 2018 – Igelsta & Telge: Installation
10 februari 2018 Igelsta: Gradarbete 1° & Igelsta & Telge: årsmöte
10 mars 2018Telge: Gradarbete 1°
14 april 2018Telge: Gradarbete 1°
12 maj 2018Telge: Gradarbete 2°

8 september 2018 – Igelsta: Gradarbete 3°
13 oktober 2018Telge: Gradarbete 2°
10 november 2018Telge: Gradarbete 3° & Telge & Igelsta: valmöte
8 december 2018Telge & Igelsta: Installation

Vill du besöka oss i Södertälje? Anmäl dig här:
E-post: telge@friaochantagnamurare.se
igelsta@friaochantagnamurare.se


Logemöte i Lund:

28 januari 2017 – Gradarbete 1°
25 februari 2017
 – Gradarbete 1°
25 mars 2017
– Gradarbete 2°
22 april 2017
 – Gradarbete 3°
3 juni 2017
 – Gradarbete 1°

23 september 2017 – Gradarbete 2°
21 oktober 2017 – Gradarbete 3°
25 november 2017
– Gradarbete 2°
16 december 2017
– Gradarbete 3°

20 januari 2018 – Installation
17 februari 2018
– Gradarbete 1°
24 mars 2018
– Gradarbete 1°, Årsmöte
21 april 2018
– Gradarbete 2°
2 juni 2018
– Gradarbete 1°

22 september 2018 – Gradarbete 3°
20 oktober 2018 – Gradarbete 2°, Valmöte
24 november 2018
– Gradarbete 3°
14 december 2018
– Installation

Vill du besöka oss i Lund? Anmäl dig här:
E-post: donatus@friaochantagnamurare.se