Loger

Tre loger under Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland, Distrikt Sverige arbetar i dag i Sverige. På Igelsta gård i Södertälje sammanträder Telge nr 169 och Igelsta nr 175. Logen Donatus nr 174 sammanträder i EOS frimurarhus i Lund.

F.&A.M Logen Telge nr 169

F.&A.M Logen Donatus nr 174

F.&A.M Logen Igelsta nr 175

Arbetsordning 2017

Logerna arbetar i graderna 1 till 3. För 2017 ser arbetsordningen ut så här:

Logemöten i Södertälje:

14 januari – Installation (Igelsta & Telge)
11 februari – Gradarbete (Telge) & vårmöte (Telge & Igelsta)
11 mars – Gradarbete (Igelsta)
8 april – Gradarbete (Telge)
13 maj – Gradarbete (Igelsta)

2 september – Högtidsdag – firande av logens femårsdag (Telge)
21 oktober – Gradarbete 3° (Igelsta)
11 november – Gradarbete 1° (Telge) & höstmöte (Telge & Igelsta)
9 december – Installation (Igelsta & Telge)

Vill du besöka oss i Södertälje? Anmäl dig här:
E-post: telge@friaochantagnamurare.se för mötena 11/2, 8/4, 2/9, 11/11
igelsta@friaochantagnamurare.se för mötena 14/1, 11/3, 13/5, 21/10, 9/12


Logemöte i Lund:

28 januari – 1°
25 februari – 1°
25 mars – 2°
22 april – 3°
3 juni – 1°

23 september – 2° 
21 oktober – 3°
25 november – 2°
16 december – 3°

Vill du besöka oss i Lund? Anmäl dig här:
E-post: donatus@friaochantagnamurare.se