Loger

Tre loger under Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland, Distrikt Sverige arbetar i dag i Sverige. På Igelsta gård i Södertälje sammanträder Telge nr 169 och Igelsta nr 175. Logen Donatus nr 174 sammanträder i EOS frimurarhus i Lund. En fjärde loge, Aurelius nr 179, är under uppbyggnad för Umeå men där verksamheten idag bedrivs bland annat i Vasa, Finland.

F.&A.M Logen Telge nr 169

F.&A.M Logen Donatus nr 174

F.&A.M Logen Igelsta nr 175

F.&A.M Logen Aurelius nr 179

Arbetsordning 2019

Logerna arbetar i graderna 1 till 3. Arbetsordningen ser ut så här:

Logemöten i Södertälje:

19 januari 2019 – Telge: Gradarbete 3°
9 februari 2019 – Telge: Gradarbete 1° & Telge & Igelsta: årsmöte
9 mars 2019 – Igelsta: Gradarbete 3°
6 april 2019 – Telge: Övningsloge
5 maj 2019 – Telge: Gradarbete 2°

14 september 2019 – Igelsta: Övningsloge
12 oktober 2019 – Telge: Gradarbete 3°
16 november 2019 – Telge: Gradarbete 3° & Telge & Igelsta: valmöte
14 december 2019 – Telge & Igelsta: Installation

Vill du besöka oss i Södertälje? Anmäl dig här:
E-post: telge@friaochantagnamurare.se
igelsta@friaochantagnamurare.se

Logemöten i Lund:

19 januari 2019 – Gradarbete 1°
16 februari 2019 – Gradarbete 2° & årsmöte
16 mars 2019 – Gradarbete 2°
13 april 2019 – Gradarbete 3°
18 maj 2019 – Gradarbete 1°

21 september 2019 – Gradarbete 3°
19 oktober 2019 – Gradarbete 1°
9 november 2019 – Gradarbete 2° & valmöte
7 december 2019 – Installation

Vill du besöka oss i Lund? Anmäl dig här:
E-post: donatus@friaochantagnamurare.se

Arbetsordning 2018

Logerna arbetar i graderna 1 till 3.  Arbetsordningen ser ut så här:

Logemöten i Södertälje:

13 januari 2018 – Igelsta & Telge: Installation
10 februari 2018 Igelsta: Gradarbete 1° & Igelsta & Telge: årsmöte
10 mars 2018Telge: Gradarbete 1°
14 april 2018Telge: Gradarbete 1°
12 maj 2018Telge: Gradarbete 2°

1 september 2018 – Igelsta: Gradarbete 2° (OBS! Ändrat från det ursprungliga 8 september)
6 oktober 2018Telge: Gradarbete 1° (OBS! Ändrat från det ursprungliga 13 oktober)
10 november 2018Telge: Gradarbete 3° & Telge & Igelsta: valmöte
8 december 2018Telge & Igelsta: Installation

Vill du besöka oss i Södertälje? Anmäl dig här:
E-post: telge@friaochantagnamurare.se
igelsta@friaochantagnamurare.se