Blå loger och högregradsystem

F&A.M. har bara några års historia i Sverige, men utgör en grund för flera internationellt accepterade riter. Vi har hämtat gradsystemen och riterna från broderlandet Finland, men riterna i sig är internationella. De som används är York-riten (York Rite) och den skotska riten (Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry).
En del av de högre graderna i dessa riter är kristna grader, men de blå logerna som utgör grad I, II, III, har inte detta krav. Kravet är att du har en tro på ett högre väsen.
Under vårt tak kan alltså murare från alla de tre stora världsreligonerna samlas – kristendom, judendom och islam – men även andra religioner om så är önskvärt. Du behöver heller inte bekänna dig till någon av de stora religionerna. Igen, kravet är att du har en tro på ett högre väsen.
Besöksrätten som murare (från tredje graden och uppåt) är världsomspännande och du får hjälp vid besök i nästan vilket land som helst i världen om du vill besöka bröder i andra länder.
Följande bild visar de högre grader som är tillgängliga för den som har tagit de tre första graderna i någon av våra blå loger. Den visar också besöksrätten mellan vår York och Skotska i jämförelse med det Svenska Systemet (SFMO). SFMO har en lång historia i Sverige och de arbetar enligt den svenska riten.
Yorkriten väljer du om du är intresserad av Märkesmästarmuraren eller Royal Arch, Tempelriddarna eller Malteser-riddarna. SFMO vänder du dig till om du vill jobba i den svenska ritualen, kan bekänna dig till den kristna tron och enbart vill jobba i kristna grader. Skotska riten väljer du om du är intresserad av Rose Croix och det 33-gradiga systemet.

Different degrees in different rites