Medlemsansökan

Medlemsansökningar görs till respektive logers e-postadresser som du finner här nedan.

För att bli frimurare krävs en tro på ett högsta väsen. Processen för antagande är vanligtvis lång och innebär flera steg, men du kommer garanterat möta många tillmötesgående bröder på den nya stigen.

Logen Telge nr 169 i Södertälje
E-post: telge@friaochantagnamurare.se

Logen Donatus nr 174 i Lund
E-post: donatus@friaochantagnamurare.se

Logen Igelsta nr 175 i Södertälje
E-post: igelsta@friaochantagnamurare.se

Logen Aurelius nr 179 i Umeå (Vasa)
E-post: aurelius@friaochantagnamurare.se