Fria och Antagna Murare i Sverige

Frimureriet vill stimulera till att tänka, fråga och söka, och välkomnar kandidater från alla delar av samhället och från olika religiös övertygelse. 

Frimureriet är inte nytt i Sverige, men sedan 2013 finns även möjligheten att ingå i en loge där flera religioner och livsåskådningar är tillåtna och uppmuntras. Idag har vi ofta både judiska, kristna och muslimska bröder, samt andra religioner och livsåskådningar representerade i våra loger. Vi sätter ett värde i vår personliga och andliga utveckling samtidigt som vi har förmånen att ingå i ett internationellt nätverk. Att umgås, ha en stor tillit och vara ett stöd för varandra är en viktig del av delaktigheten i våra loger.

Vi hoppas att du på denna sida ska kunna hitta den information som du söker om Fria och Antagna Murare i Sverige.