Storlogen för F.&A.M. i Finland Distriktet Sverige

Frimureriet vill stimulera till att tänka, fråga och söka, och välkomnar kandidater från alla delar av samhället och från olika religiös övertygelse.

Idag finns de tre svenska Fria och Antagna Murarelogerna; Telge nr 169, Donatus nr 174 och Igelsta 175. Dessa tillhör Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland, som givit logerna rätten att förläna frimureriets tre första grader. Logerna är organisatoriskt samlade under Distriktet Sverige som leds av Distriktstormästare Jean Franzén. Logerna arbetar på svenska.

Den första logen under Distrikt Sverige, Telge nr 169, invigdes under högtidliga former på Igelsta gård den 14 september 2013 av stormästaren för Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland, med Svenska Frimurare Ordens (SFMO) stormästare gäst.

Invigningen av Logen Telge nr 169

Invigningen av Logen Telge nr 169

Läs mer om invigningen av Logen Telge Nr 169 i Frimuraren – tidskrift för Svenska Frimurare Orden,  4/2013 här under eller ladda ner tidningen som pdf (Frimuraren som pdf)