F.&A.M på svensk mark

Frimureriet vill stimulera till att tänka, fråga och söka, och välkomnar kandidater från alla delar av samhället och från olika religiös övertygelse.

Idag finns de tre svenska Fria och Antagna Murare-logerna; Telge nr 169, Donatus nr 174 och Igelsta nr 175. Dessa tillhör Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland, som givit logerna rätten att förläna frimureriets tre första grader. Logerna är organisatoriskt samlade under Distriktet Sverige som leds av Distriktstormästare Jean Franzén. Logerna arbetar på svenska.

Den första logen under Distrikt Sverige, Telge nr 169, invigdes under högtidliga former på Igelsta gård den 14 september 2013 av stormästaren för Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland, tillsammans med Svenska Frimurare Ordens (SFMO) stormästare som gäst.

Sedan dess finns nu två loger i Södertälje och en loge i Lund som arbetar enligt det blå mureriet. Logerna växer nu och tar in medlemmar som är beredda att skapa något nytt, med fokus på brödernas och den egna personliga och andliga utvecklingen. På sikt vill vi utöka med en blå loge i Umeå. Tillsvidare sker arbetet i Aurelius nr 179 som parallellmedlemskap inom distriktet och de närliggande logerna på finsk mark, med Vasa som hemort.

Är frimureriet något för dig? Läs mer om vad det innebär här på sidan och skicka din intresseanmälan till oss. Din ansökan hanteras helt konfidentiellt.