Storlogen

Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland grundades 1924. Redan 1922 hade tre loger bildats i Finland under Storlogen i New York av hemvändade amerikafinländare. Från första början hade man utgått att det finska frimureriet skulle vara självständigt och två år senare grundades den självständiga storlogen. Läs mer om frimureriets historia i Finland här.

Storlogen i Finland består idag av över 170 loger och i dem finns ca 7 000 medlemmar.