Distriktet Sverige

Distriktet Sverige består tre loger och en loge under uppbyggand. Till en början hörde de svenska logerna till ett Helsingforsdistrikt under ledning av distriktsstormästare Walter Priewert. Den förste januari 2014 beslöt stormästare Juhani Vouri att inrätta ett distrikt i Sverige under F. & A.M. i Finland bestående av de tre loger och samtidigt utsågs Jean Franzén till Distriktet Sveriges förste distriktsstormästare.

Distriktet Sveriges storofficianter:
Distriktsstormästare:
VH Björn-Erik Blomqvist
Distriktsstorinspektör: VH Timo Sasi
Distriktsstormarskalk: VH Jan Ray
Distriktsstortalman: VH Andreas Franzén